• Trạm Y Tế
 • THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "AN TOÀN TIM CHỦNG" TRONG CHƯƠNG TRÌNH TCMR THÁNG 05-2017

  - THỜI GIAN THỰC HIỆN:

    + Ngày 16/5/2017: Nhận sổ

    + Ngày 17/5/2017: Tiêm Quivaxem - Rota

    + Ngày 18/5/2017: Tiêm Quivaxem - Sởi - DPT

    + Ngày 19/5/2017: Tiêm MR - VNNB

    + Ngày 22/5/2017: Dịch vụ khác

    + Ngày 23/5/2017: Dịch vụ khác.


  .
  cheap ralph lauren t shirt swiss replica watches
  rolex replica watches
  replica watches