• Hoạt Động
 • HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
  Chiều ngày 8/6, Đảng ủy – Uỷ ban nhân dân phường 17 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đồng thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 và tổng kết công tác bầu cử. Về dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Nga – UVTV chủ tịch UBMT.TQ quận; lãnh đạo phường có đồng chí Trần Thị Bích Vân – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyền – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Nhàn – Phó bi thư/ Chủ tịch UBND phừơng và Các đ/c Chủ tịch, phó chủ tịch UBMT, Trưởng, phó các Hội đoàn thể; Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc, cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

  Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyền – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực thực hiện với nhiều hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia, làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong cả hệ thống chính trị phường. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác phấn đấu trong học tập, công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

  Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Thị Nga đã đánh giá cao các kết quả đạt được, đồng thời đồng chí cũng đề nghị thời gian tới cần có những cách làm hay hơn nữa, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với bà con nhân dân trong phường ngày càng sâu rộng hơn. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cấp phường được 18 tập thể, 11 gương cá nhân có thành tích thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tuyên dương cấp quận 3 tập thể và 6 cá nhân, đây là những gương điển hình trong các phong trào, các cuộc vận động, có thành tích thật sự nổi trội, thuyết phục và có những đóng góp thiết thực trong đời sống.

  Hòa cùng không khí hội nghị đồng chí Huỳnh Thanh Nhàn – Phó bí thư/ Chủ tịch UBND phường 17 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Kết quả, tại 17 khu vực bỏ phiếu của 14 đơn vị bầu cử, cử tri đã tiến hành bầu cử một lần đạt số đại biểu HĐND phường là 35 người (trên cơ sở lựa chọn từ 59 ứng cử viên). Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt khá cao, trên 20 nghìn người, bằng 99,84% với số phiếu hợp lệ đạt 98,83%, ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 77,13% và thấp nhất đạt 55,24%. Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại do sai quy trình bầu cử. Ủy ban Bầu cử phường cũng không giải quyết trường hợp khiếu nại, tố cáo hay những việc quan trọng nào xảy ra. Đồng thời đồng chí Huỳnh Thanh Nhàn - Chủ tịch Ủy Ban bầu cử phường đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban Bầu cử phường để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra thành công. Đồng chí cũng khẳng định, kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện rõ tính khách quan, công khai, dân chủ và đúng Luật định. Đối với những công việc tiếp theo, đồng chí yêu cầu Ủy ban Bầu cử phường sớm hoàn tất các thủ tục, điều kiện theo lộ trình và quy định của Luật Bầu cử. Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức phường tham mưu để phường sớm kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy. Hội nghị đã bình chọn khen thưởng 17 tập thể đã hoàn thành tốt trong công tác bầu cử.


  .
  cheap ralph lauren t shirt swiss replica watches
  rolex replica watches
  replica watches