• Hoạt Động
 • HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

  HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

  Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/QH ngày 07/6/2016 của Quận ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng.

  Đảng ủy phường đã triển khai Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/8/2016 về học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, cho đảng viên trong toàn đảng bộ và cán bộ Công chức, lực lượng vũ trang phường trong 2 ngày (ngày 9/9 và 13/9/2016). Thời gian học tập của 1 ngày (gồm 1 buổi nghe trên lớp tại hội trường UBND và 1 buổi trao đổi thảo luật, viết thu hoạch tại các chi đảng bộ) với 756 đồng chí tham gia học tập.

  Hội nghị đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản về báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI nhiệm kỳ 2011 - 2015, đánh giá kết quả 30 năm  đổi mới (1986 - 2016) và nội dung đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI, phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp thực hiện về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

  Đảng viên, Cán bộ công chức, lực lượng vũ trang trong toàn phường tham gia học tập quán triệt với tinh thần tập trung nghiêm túc tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.

  Văn phòng đảng ủy


  .
  cheap ralph lauren t shirt swiss replica watches
  rolex replica watches
  replica watches