• Hoạt Động
 • Ngày 20/10/2016, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 08/4/2013 của Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện giải tỏa lấn...
  MỘT SỐ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-ĐA/TU CỦA BTV THÀNH UỶ về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng...
  Vào ngày 25 và 26/8/2016, tại Thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng ủy phường đã tổ chức giao ban chuyên đề quý III năm 2016 cho các Chi, Đảng bộ...
  Thực hiện chương trình năm của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra giám sát hàng năm
  Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/QH ngày 07/6/2016 của Quận ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền...
  KỲ HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 17 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021.
  .
  cheap ralph lauren t shirt swiss replica watches
  rolex replica watches
  replica watches